09/18/1398 - دوشنبه 18 آذر 1398

نیازسنجی خدمات مجموعه های ورزشی از نگاه شهروندان
شهروند گرامی، نظرات و پیشنهادات جنابعالی یکی از راه های مفید و سازنده برای افزایش بهره وری برنامه های شهرداری تهران است. خواهشمند است با پاسخگویی خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمائید.
Loading...
Loading...
1- چند مدت است که از خدمات ورزشی این مجموعه ورزشی استفاده می کنید؟ (سابقه فعالیت ورزشی)
2- از چه خدماتی در این مجموعه ورزشی استفاده می کنید؟
3- چند نفر از افراد خانواده شما از مجموعه های تحت پوشش سازمان ورزش شهر تهران استفاده می کنند؟
نام مجموعه ها :
4- پیشنهاد می کنید چه رشته های جدیدی در این مجموعه ورزشی ایجاد شود؟
5- به خدمات ارائه شده در این مجموعه ورزشی چه نمره ای می دهید؟ (1 تا 20 )
Loading...
6- چه موضوعات و خدماتی می تواند نمره این مجموعه ورزشی را افزایش دهد؟
7- علاوه بر خدمات ارائه شده ، چه خدمات جانبی دیگری در مجموعه های ورزشی ارائه شوند تا منجر به افزایش حضور شهروندان شود؟
در پایان پذیرای نقطه نظرات و پیشنهادات شما هستیم.