يكشنبه 1 خرداد 1401

پرسش نامه حاضر با هدف سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف ، قوت و حرکت به سمت بهبود رضایت مشتریان طراحی شده است . در این راستا خواهشمند است با پاسخ دقیق خود ، برج میلاد تهران را در دستیابی به این هدف متعالی یاری نمائید .
لطفا در صورت وجود مشکل هنگام ورود شماره تلفن همراه، زبان کیبورد خود را در حالت انگلیسی قرار دهید
Loading...
Loading...
1. میزان رضایت شما از علائم راهنما جهت رسیدن به رستوران چگونه است؟
2. میزان رضایت شما از امکانات رستوران (صندلی ، میز و... )چگونه است؟
3. میزان رضایت شما از وضعیت بهداشتی محیط رستوران چگونه است؟
4. میزان رضایت شما از رعایت نکات بهداشتی توسط پرسنل رستوران چگونه است؟
5. میزان رضایت شما از کیفیت غذا از نظر طعم و مزه چگونه است؟
6. میزان رضایت شما از رفتار کارکنان رستوران چگونه است؟
لطفاً در صورت داشتن انتقاد و پیشنهاد آن را عنوان نمائید