يكشنبه 1 خرداد 1401

Loading...
اینجانب متقاضی ثبت نام در کانون تطهیر کنندگان داوطلب به منظور فعالیت خودجوش و داوطلبانه می باشم . عضویت بنده در این کانون ، با میل و اراده شخصی بوده و با هدف یاری رساندن به همنوعان و فعالیت های بشر دوستانه در راستای احکام نورانی اسلام و در مواقع بحرانی آماده همکاری با این کانون هستم. اینجانب تعهد می نمایم که در قبال این فعالیت ها هیچ گونه چشم داشت مالی نداشته و صرفاً برای اهداف عام المنفعه عضو این کانون شده و سازمان بهشت زهرا(س) هیچ گونه تعهدی بر استخدام و بکارگیری بنده تحت هر عنوانی را نخواهد داشت.