يكشنبه 1 خرداد 1401

پرسش نامه حاضر با هدف سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف ، قوت و حرکت به سمت بهبود رضایت مشتریان طراحی شده است . در این راستا خواهشمند است با پاسخ دقیق خود ، برج میلاد تهران را در دستیابی به این هدف متعالی یاری نمائید .
لطفا در صورت وجود مشکل هنگام ورود شماره تلفن همراه، زبان کیبورد خود را در حالت انگلیسی قرار دهید
Loading...
Loading...
1. میزان رضایت شما از پارکینگ برج میلاد تهران چگونه است؟
2. میزان رضایت شما از تهیه بلیط بازدید برج میلاد تهران چگونه است؟
3. میزان رضایت شما از فرایند بازدید از طبقات راس چگونه می باشد؟
4. میزان رضایت شما از جذابیت طبقات راس برای بازدید چگونه است؟
5. میزان رضایت شما از توضیحات لیدر برج میلاد تهران چگونه است؟
6. میزان رضایت شما از کیفیت سرویس بهداشتی چگونه است؟
لطفاً در صورت داشتن انتقاد و پیشنهاد آن را عنوان نمائید