11/08/1400 - جمعه 8 بهمن 1400

فرم نظرسنجی چهارمین همایش بین المللی تهران هوشمند 14و 15 تیرماه 1400

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و مرکز تهران هوشمند با توجه به اهمیت اطلاع از نظرات شرکت کنندگان در چهارمین همایش بین المللی تهران هوشمند ، برای بهبود در وضعیت فعالیتهای آتی خود اقدام به جمع آوری نظرات حاضرین نموده است. مستدعی است با ارائه دیدگاه های خود، ما را در مسیر هرچه بهتر شدن همایش های سالانه یاری فرمایید.

مشخصات فردی

*
*
*
*
Loading...
*

نظرسنجی عمومی

نشست شهرهای هوشمند آسیایی و آینده سلامت شهری

نشست تحول دیجیتال در زنجیره ارزش انرژی در شهرهای هوشمند

نشست چالش‌های توسعه خدمات دیجیتال و راهکارهای برون رفت در دوران پساکرونا

نشست شاخص‌های شهرهای هوشمند پایدار و استانداردهای بین‌المللی

نشست فناوری‌های دیجیتال ساختار شکن در شهرهای هوشمندتر

وبینار نقش Digital Twin در شهرهای هوشمند

وبینار تحول دیجیتال در پرداخت هزینه خدمات شهری

وبینار تحول هوشمند در شهرهای ایران

وبینار حکمروایی داده و شهر هوشمند

وبینار مدل بومی تهران هوشمند

وبینار هشت گفتار در مورد شهر هوشمند

وبینار شهرهای هوشمند واقعی و مواجهه بهتر با کووید 19

وبینار مزرعه‌های عمودی شهری، موردکاوی تفکر و نوآوری چرخه‌ای در شهرهای هوشمند